ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ (Video)
ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರೆದು  ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.


ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾಡ್ಕರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಆದಿಸ್ವರೂಪ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 45 ಪದಗಳನ್ನು 2 ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಈಕೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಯುನಿ ಡೈರೆಕ್ಸನ್, ಒಪಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಲೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರಿವರ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್  , ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲಳು.