-->
ads hereindex.jpg
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ...

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ...


ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.


ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಶುಭ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.


ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2