-->

ಮಾ 31- ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆ...!!

ಮಾ 31- ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆ...!!

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಗುರುವಾರ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:54 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಮೇಷ: 
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು, ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಫಲಪ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

​ಸಿಂಹ: 

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮವು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 


​ತುಲಾ: 

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಜಿಸುವಿರಿ, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 


​ಮಕರ: 

ಶುಕ್ರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಐದು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಕ್ರಮವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 


​ಕುಂಭ: 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಯೋಗಕಾರಕ ಗ್ರಹ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಉದಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
    

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article

  

  

  

  

ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ   

Pay Rs 99