30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾವಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಸುಳ್ಯ; ಸುಳ್ಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾವಿ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದು ಬಾವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಘಟನೆ  ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾವಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಬಾವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಣ ಕಾಣತೊಡಗಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಈ ಕುಸಿತಗೊಂಡ ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತ ಕಂಬ ನೆಟ್ಟು, ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Comments